ستاره ایران المپیک ایرانی ایرانیان

ستاره: ایران المپیک ایرانی ایرانیان پارالمپیک بهرام رادان اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اجتماعی ۹۵ درصد مساحت کشور درگیر خشکسالی است

بررسی اوضاع خشکسالی کشور و شناسایی استان‌های درگیر خشکسالی‌های شدید در میان موضعات زیست محیطی از اهمیت بسیاری برخوردار هست. مدیر مرکز خشکسالی و مدیریت بحران شرک

۹۵ درصد مساحت کشور درگیر خشکسالی است

۹۵ درصد مساحت کشور درگیر خشکسالی است

عبارات مهم : خراسان

بررسی اوضاع خشکسالی کشور و شناسایی استان های درگیر خشکسالی های شدید در میان موضعات زیست محیطی از اهمیت بسیاری برخوردار هست. مدیر مرکز خشکسالی و مدیریت بحران شرکت هواشناسی کشور با اشاره به آخرین داده های این اوضاع گفت: ۹۵ درصد مساحت کشور درگیر خشکسالی هست.

شاهرخ فاتح در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اوضاع بحرانی خشکسالی در کشور تصریح کرد: در بررسی های خشکسالی با استفاده از شاخص “”SPEI (شاخص بارش، تبخیر و تعرق) زیاد کردن مدت دوره بررسی (۹-۴۸-۹۱- ۷۲ یا ۸۴ ماهه)، بیانگر خشکسالی های اندوخته و تجمیع یافته ای است که در بستر محیط زیست باقی مانده است.

۹۵ درصد مساحت کشور درگیر خشکسالی است

وی تاکید کرد: شاخص های بلندمدت خشکسالی در بسیاری از مناطق کشور می توانند انعکاسی کلی از شرایط ذخیره آبی آن مناطق باشند. بر همین اساس این نوع شاخص ها را می توان جهت مجموع کشور بررسی و شرایط بلندمدت کشور را بر اساس آن رصد کرد.

رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران شرکت هواشناسی کشور با اشاره به اینکه بر اساس شاخص (SPEI) ۱۲ ماهه منتهی به آخر خرداد ماه ۹۶، اغلب مناطق و استان های کشور شاهد خشکسالی ضعیف تا میانگین هستند، اظهار کرد: استان های خوزستان، جنوب ایلام، شمال بوشهر، غرب کهگیلویه و بویراحمد، بخش هایی از اصفهان و خراسان شمالی، غرب و جنوب غرب خراسان رضوی، یزد، شمال و شرق کرمان خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان با خشکسالی شدید و حتی در مواردی بسیار شدید مواجه بودند.

بررسی اوضاع خشکسالی کشور و شناسایی استان‌های درگیر خشکسالی‌های شدید در میان موضعات زیست محیطی از اهمیت بسیاری برخوردار هست. مدیر مرکز خشکسالی و مدیریت بحران شرک

بیش از ۹۰ درصد مساحت کشور درگیر خشکسالی

فاتح در ادامه با اشاره به میزان مساحت تحت تاثیر خشکسالی در کشور بر اساس شاخص(SPEI) ۸۴ ماهه منتهی به آخر خرداد ۹۶، گفت: در مجموع حدود ۹۵ درصد از مساحت کشور با درجات متفاوت خشکسالی مواجه هستند که از این میان ۹.۷ درصد با خشکسالی خفیف، ۴۰.۹ درصد با خشکسالی میانگین ، ۳۲ درصد با خشکسالی شدید و ۱۲ درصد از مساحت کشور خشکسالی بسیار شدید را تجربه می کنند. در این میان تنها حدود یک درصد از مساحت کشور با «ترسالی» همراه است و مابقی نواحی کشور از شرایط نرمال برخوردار هستند.

این کارشناس شرکت هواشناسی کشور به مساحت تاثیر خشکسالی در بازه کوتاه مدت اشاره و اظهار کرد: بر اساس شاخص (SPEI) ۱۲ ماهه منتهی به آخر خرداد ۹۶، در مجموع حدود ۸۹ درصد از مساحت کشور با درجات متفاوت خشکسالی مواجه بودند که از این میان ۲۳.۴ درصد با خشکسالی خفیف، ۲۸.۲ درصد با خشکسالی متوسط، ۲۹.۴ درصد خشکسالی شدید و ۸.۴ درصد از مساحت کشور با خشکسالی بسیار شدید همراه بودند از سوی دیگر در این بازه زمانی، ۸.۷ درصد از مساحت کشور شرایط نرمال داشتند و مابقی اراضی کشور از شرایط ترسالی برخوردار بودند.

۹۵ درصد مساحت کشور درگیر خشکسالی است

وضعیت دلواپس کننده ۱۶ استان کشور در حوزه خشکسالی

رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران شرکت هواشناسی کشور در آخر با تاکید بر اینکه پهنه بندی خشکسالی ۸۴ ماهه منتهی به آخر خرداد ماه ۹۶ کشور حاکی از آن است که بخش های گسترده ای از مساحت کشور دچار خشکسالی خفیف تا بسیار شدید هستند، گفت: آنچه در بررسی های خشکسالی کشور اهمیت دارد آن است که خشکسالی بلندمدت شدید و حتی بسیار شدید در بعضی از استان ها نظیر تهران، البرز، فارس، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خوزستان، بوشهر، کرمان، کرمانشاه، یزد، سمنان، قم، سیستان و بلوچستان و قسمت هایی از اصفهان و چهارمحال و بختیاری استمرار دارد که این استمرار همچنان ضرورت توجه بیش از پیش به لزوم مواظبت و محافظت از منابع محدود آبی کشور را یادآور می شود.

بررسی اوضاع خشکسالی کشور و شناسایی استان‌های درگیر خشکسالی‌های شدید در میان موضعات زیست محیطی از اهمیت بسیاری برخوردار هست. مدیر مرکز خشکسالی و مدیریت بحران شرک

واژه های کلیدی: خراسان | خشکسالی | خراسان رضوی | اخبار اجتماعی

۹۵ درصد مساحت کشور درگیر خشکسالی است

۹۵ درصد مساحت کشور درگیر خشکسالی است

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs