ستاره ایران المپیک ایرانی ایرانیان

ستاره: ایران المپیک ایرانی ایرانیان پارالمپیک بهرام رادان اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار حوادث احضار و بازجویی ۵ مامور شهرداری ، قتل عمد در پرونده دست فروش قمی مطرح نیست

دادستان قم با اشاره به فوت یک میوه فروش گفت: بر اساس بازرسی و تحقیق از شاهدان عینی و همچنین بررسی مستندات، عنوان قتل عمد در این اتفاق مطرح نیست.

احضار و بازجویی ۵ مامور شهرداری ، قتل عمد در پرونده دست فروش قمی مطرح نیست

قتل عمد در پرونده دست فروش قمی مطرح نیست/ احضار و بازجویی ۵ مامور شهرداری

عبارات مهم : اخبار

دادستان قم با اشاره به فوت یک میوه فروش گفت: بر اساس بازرسی و تحقیق از شاهدان عینی و همچنین بررسی مستندات، عنوان قتل عمد در این اتفاق مطرح نیست.

به گزارش ایلنا، مهدی کاهه در خصوص فوت میوه فروش و اخبار مطرح شده است در اینترنت اظهار کرد: در پی انتشار خبری مبنی بر فوت یکی از دست فروشان خیابان شاهد به علت درگیری با ماموران شهرداری عنوان جهت بررسی در دستور کار قرار گرفت.

احضار و بازجویی ۵ مامور شهرداری ، قتل عمد در پرونده دست فروش قمی مطرح نیست

این مقام قضایی بیان کرد: در این ارتباط پرونده قضایی تشکیل شد و پنج نفر از ماموران شهرداری احضار و بازجویی شد. همچنین بازپرس خاص قتل از همان لحظات اولیه اتفاق در محل حضور یافته و در حال بررسی شرح و عوامل دخیل در فوت این دستفروش است.

او گفت: بر اساس بازرسی و تحقیق از شاهدان عینی و همچنین بررسی مستندات، عنوان قتل عمد در این اتفاق مطرح نیست.

دادستان قم با اشاره به فوت یک میوه فروش گفت: بر اساس بازرسی و تحقیق از شاهدان عینی و همچنین بررسی مستندات، عنوان قتل عمد در این اتفاق مطرح نیست.

صدیقی آخا مدیر کل پزشکی قانونی استان قم نیز با اشاره به اینکه در بررسی های اولیه آثار ضرب و جرح ناشی از نزاع دیده نشده است گفت: به نظر می رسد به دنبال نزاع لفظی، احتمالا علت فوت سکته قلبی بوده باشد.

صدیقی آخا افزود: نمونه برداری های مورد نیاز انجام و نتیجه قطعی بعد از وصول نتیجه آزمایشات اعلام می شود.

واژه های کلیدی: اخبار | پرونده | شهرداری | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs