ستاره ایران المپیک ایرانی ایرانیان

ستاره: ایران المپیک ایرانی ایرانیان پارالمپیک بهرام رادان اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی هنوز حق اعتراض عمومی در کشور به رسمیت آشنا نشده است/ آینده را ملت کشور عزیزمان

الهام امین‌زاده، دستیار خاص رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در دولت اول حسن روحانی، اعتقاد است هنوز حق اعتراض عمومی در کشور به رسمیت آشنا نشده است.

هنوز حق اعتراض عمومی در کشور به رسمیت آشنا نشده است/ آینده را ملت کشور عزیزمان

الهام امین زاده: هنوز حق اعتراض عمومی در کشور به رسمیت آشنا نشده است/ آینده را ملت کشور عزیزمان ایران رقم می زنند

عبارات مهم : سیاست

الهام امین زاده، دستیار خاص مدیر جمهور در امور حقوق شهروندی در دولت اول حسن روحانی، اعتقاد است هنوز حق اعتراض عمومی در کشور به رسمیت آشنا نشده است.

او راجع به علت این مساله به اعتمادآنلاین گفت: «مانعی که باعث شده است هنوز حق اعتراض به رسمیت آشنا نشده باشد موانع فرهنگی هست. این مانع دوطرفه است و هم انتقادکننده و هم انتقادشونده دارای ضعف هستند.»

هنوز حق اعتراض عمومی در کشور به رسمیت آشنا نشده است/ آینده را ملت کشور عزیزمان

او تصریح کرد: «از یک سو نقدشوندگان آستانه تحمل پایینی دارند و از سوی دیگر نقدکنندگان نقد را با هتک حرمت، توهین و افترا مخلوط می کنند از این روست که حق مطلب ادا نمی شود؛ بنابراین هر دو طرف؛ چه منتقدان و چه کسانی که نقد می شوند؛ به آموزش نیاز دارند تا در شرایط جهت اصلاح و تحول جامعه و شنیده شدن صدای عموم مردم فراهم شود.»

این فعال سیاسی اصولگرا یادآور شد: «برنامه های کوچک و حتی برنامه ها و سیاست گذاری های کلان نیز باید بر اساس واقعیت نوشته شود؛ چون اگر قانون گذاری و سیاست گذاری فقط اراده انشایی باشد و در آن درکی از واقعیت وجود نداشته باشد، آن قانون یا سیاست قابل اجرا و اعمال نخواهد بود.»

الهام امین‌زاده، دستیار خاص رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در دولت اول حسن روحانی، اعتقاد است هنوز حق اعتراض عمومی در کشور به رسمیت آشنا نشده است.

امین زاده با اشاره به اعتراضات اخیر گفت: «آینده را ملت کشور عزیزمان ایران رقم می زنند. اگر این تعامل بین نقدکنندگان و نقدشوندگان به وجود آید و تصمیمات انشایی نباشد و مبتنی بر واقعیت باشد آینده کشور بسیار روشن خواهد بود.»

او تأکید کرد: «ما توانمندی های بالایی در کشور داریم که اگر از این توانمندی ها به درستی استفاده شود پرسشها قابل حل خواهد بود.»

واژه های کلیدی: سیاست | قانون | اعتراض | اعتراضات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs